Sök mellan ca 4,000 Kliniker och 40,000 Hälso- och Skönhetsprodukter

Läs noga igenom produktens bipacksedel och på fass.se innan du börjar ta läkemedel.
Hälso- och SjukvårdLASIKÖgonlaserÖgonsjukdomSjukdomar och smittskydd
Populäraste

Allt Om LASIK / Ögonlaser


De flesta människorna har någon grad av brytningsfel. Det uppskattas att ca.1.5 miljarder av världsbefolkningen har närsynthet/myopi (22,9% av världsbefolkningen) av detta antal har 86–387 miljoner hög myopi (> -5 diopter) (Holden et al. 2016). Den del av världens BNP-förlusten som är kopplad till nedsatt syn beroende av okorrigerat brytningsfel uppskattas att vara 202 000 miljoner USD årligen (Fricke et al. 2012). Tack vare olika typer av laserbehandlingar exempelvis LASIK och PRK blev flera miljoner människor oberoende av glasögon och kontaktlinser i hela världen.

Högre grader av brytningsfel inkl. Närsynthet, översynthet och astigmatism kan behandlas med olika kirurgiska åtgärder. Alla som har ett brytningsfel behöver dock inte optisk korrigering av detta. Målet med ögonlaser är att kunna se på långt håll utan vara i behov av glasögon eller kontaktlinser. Den mest förekommande orsak till varför de flesta genomgår LASIK är b.la. av kosmetiska skäl, besvär med glasögon eller kontaktlinser samt yrkesverksamhetskrav eller hobby- och idrottsutövande.

närsynthet, översynthet och astigmatism – kan opereras med laser


Laser In Situ Keratomileusis (LASIK) är en av ögonlaserbehandlingar mot synfel. En flik av hornhinnans yttre lager ska skäras ut, sedan viks fliken åt sidan. Då omformas den delen av hornhinna som ligger under fliken med hjälp av en laserkniv. Slutligen viks locket tillbaka. Se bilden nedan.

Vem får bästa resultat vid LASIK?

Vem passar inte för att göra en synfelskorrigerande operation?

Brytningsfel som behandlas av laser borde vara inom vissa gränser för att lämpliggöra operationen. Gränsvärdet bör vara för närsynthet inom -1.00<synfel <-14.00 och för översynthet inom +0,5<synfel <+5 (FDA säkerhetsrapport 2013). Eftersom synen inte har stabiliserat sig innan 20 åldern bör en refraktiv kirurgi ”korrigerande operation för brytningsfel” genomföras fr.o.m. denna ålder. Därtill ska synen inte ha förändrats på två år innan operationen. Om man är äldre än 40 år är man inte en bra kandidat för ögonlaser, däremot är andra ingrepp lämpligare så som linskirurgier (ICL) (SBU 2007).

Enligt en översiktsartikel passar refraktiv kirurgi bl.a. LASIK inte följande grupper: gravida och ammande kvinnor, personer under 18 år, personer med väldigt stora pupiller eller med extremt tunna hornhinnor eller med andra ögonsjukdomar eller personer som tar vissa mediciner (Bower och Woreta 2014).

Ekonomiska aspekter och kostnadseffektivitet

I Sverige ligger genomsnittskostnad av refraktiv kirurgi på cirka 12 000 (10 500 – 14 500) kronor. Man får betala hela behandlingskostnaden själv och denna utförs bara av privata kliniker (SBU, 2007). Enligt en dansk uppskattning är refraktiv kirurgi för yngre närsynta personer i långsikten ett billigare alternativ jämfört med kontaktlinser eller glasögon (SBU 2007). SBU kunde inte dra säkra konklusioner om kostnadseffektivitet (SBU 2007).

Patientnytta

I en studie var över 90 procent av opererade patienter nöjda eller mycket nöjda efter operationen. Uppenbarligen inverkar LASIK patienters livskvalitet.  I tabell A sammanfattas data om patientnyttan beroende av synskärpa och synfelsgrad innan operationen (SBU 2007).

Tabell A: Sammanfattning av patientnyttan beroende av synskärpa och synfelsgrad innan operationen. D = Dioptrier

PatientnyttaLASIK
Synskärpa (% med okorr synskärpa ≥0.5)
Vid närsynthet
  ≤–6,0 D98–98,2
  >–6,0 D68,4
Vid översynthet
  ≤+3,5 D93,2–97
  >+3,5 D79,8
 
Synskärpa (% med okorr synskärpa ≥1.0)
Vid närsynthet
  ≤–6,0 D80,6–89
  >–6,0 D45,2
Vid översynthet
  ≤+3,5 D48,2–51,5
  >+3,5 D

Synskärpa resultat

I en studie hamnade 90,9% av opererade ögon inom ±0.50D och 98,6% inom ±1.00D (Sandoval et al. 2016).

Komplikationer vid LASIK

Som alla andra typer av kirurgiska ingrepp finns förkommande risker vid ögonlaser t.ex. infektion, känslighet för ljus, oregelbundna brytningsfel, bländningsfenomen i mörker, svårighet att se kontraster. Personer med högre grader av närsynthet eller översynthet har en större risk för ev. komplikationer. Det kan ske att hornhinna blir grumlig då ser man dimmigt. Men ovanstående komplikationer uppträder sällan (SBU 2007). I tabell B sammanfattas data om komplikationer beroende av synfelsgrad innan operationen (SBU 2007).

Tabell A: Sammanfattning av komplikationer beroende av synskärpa och synfelsgrad innan operationen (SBU 2007).
D
 = Dioptrier

Komplikationer
Synförlust ≥2 rader på syntavlan (% av opererade)
Vid närsynthet
  ≤–6,0 D0–1,1
  >–6,0 D0–3,5
Vid översynthet
  ≤+5 D0–3
  >+5 D7,3–16

De flesta missnöjda patienterna klagar mest på b.la. kvarstående brytningsfel och problem med mörkerseende/bländning (SBU 2007). Om synfelet inte korrigerats fullt ut på en gång, sker det att en annan behandling kommer att behövas för att få det önskade resultatet (SBU 2007). Om man har ytterligare någon ögonsjukdom än brytningsfel skulle den inte bli bättre med ögonlaser.  Sällan återgår vissa opererade ögon långsamt till den synfelsnivå som patienten hade före operationen. Detta beror på vissa situationer, såsom onormal sårläkning, hormonell obalans eller graviditet (Bower och Woreta 2014).

Slutdiskussion

Enligt SBU är det viktig att patienterna känner till möjliga komplikationer. LASIK erbjuder på ofta en förbättrad syn oberoende av glasögon eller kontaktlinser. I allmänhet efter ögonlaserbehandling har man en hög chans att uppnå 0,8 synskärpa eller ännu bättre (SBU, 2007). Men det sker inte ovanligt att man måste fortsätta med glasögon eller kontaktlinser även efter operationen. Resultatet beror till stor del på före operationens synfelsgrad. Dem som har låg eller måttlig grad av närsynthet får det bästa resultatet. D.v.s. att 81–89 procent av dem ska få en synskärpa på 1.0 eller bättre efter LASIK. I de grupper som har höggradigt synfel (närsynthet -6.0 eller översynthet +5 dioptrier eller sämre) ger LASIK sämre synskärparesultat och samtidigt är LASIK-operationen kopplad till mer komplikationer (SBU 2007). Med andra ord beror resultatet på patientens brytningsfelsgrad och andra faktorer bl.a. såsom onormal sårläkning, hormonell obalans eller graviditet. Men ändå är LASIK en effektiv och trygg samt välbeprövad behandling för de yngre patienter som har lågt/måttligt synfel och i de flesta fal är patienter nöjda med resultatet.


Källa
Bower, K. S., and F. Woreta. 2014. 'Update on contraindications for laser-assisted in situ keratomileusis and photorefractive keratectomy', Curr Opin Ophthalmol, 25: 251-7.FDA. Nideks Summary of Safety and Effectiveness Data. 2013. FDAs godkännandens datum: September 30, 2013 Fricke, T. R., B. A. Holden, D. A. Wilson, G. Schlenther, K. S. Naidoo, S. Resnikoff, and K. D. Frick. 2012. 'Global cost of correcting vision impairment from uncorrected refractive error', Bull World Health Organ, 90: 728-38.Holden, B. A., T. R. Fricke, D. A. Wilson, M. Jong, K. S. Naidoo, P. Sankaridurg, T. Y. Wong, T. J. Naduvilath, and S. Resnikoff. 2016. 'Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050', Ophthalmology, 123: 1036-42.Sandoval, H. P., E. D. Donnenfeld, T. Kohnen, R. L. Lindstrom, R. Potvin, D. M. Tremblay, and K. D. Solomon. 2016. 'Modern laser in situ keratomileusis outcomes', J Cataract Refract Surg, 42: 1224-34.SBU. 2007. 'Operation vid brytningsfel i ögat. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) '; 2007. SBU Alert-rapport nr 2007-04. ISSN 1652-7151.

Kommentera

Back to top button

AdBlock upptäckt!

Hej, Om du använder OmniHälsa ofta är detta meddelande till dig. Inaktivera AdBlock (reklamblockerare) på OmniHälsa.